Özgeçmiş

  1987 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini, 1989 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini ve 1998 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı’ndan doktora derecesini aldı. 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri Oregon State Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak çalıştı. 2006 yılında doçent ve 2011 yılında profesör ünvanlarını aldı. Halen, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

  Mustafa Murat İNCEOĞLU’nun çoğu bilimsel indeksler tarafından taranan 100’den fazla yayını ve bilgisayar programlamayla ilgili iki kitabı bulunmaktadır.


Uzaktan Eğitim

  Mustafa Murat İNCEOĞLU, 1990’lı yılların sonunda uzaktan eğitimle ilgilenmeye başladı. Bu konudaki ilk araştırmasını, 1999 yılında tamamladığı ‘Bilgisayar Ağlarında Gerçek Zamanlı Televizyon ve Radyo Yayımı’ başlıklı bilimsel araştırma projesi ile yaptı. Bu projede, İnternet üzerinden ses ve video yoluyla ders yapılabilmesinin yollarını araştırdı. 2000 yılında, Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde uzaktan eğitim süreçlerinde kullanılabilecek bir altyapının nasıl gerçekleştirilebileceğini konu alan ‘Uzaktan Öğretim Altyapısı Hazırlığı Üzerine Bir Araştırma’ başlıklı araştırma projesini sonuçlandırdı. Ardından, bu konudaki çalışmalarını akademik yayınlarla ve danışmanlığını yaptığı lisans üstü tezlerle desteklemeye başladı. 2005 yılında, Türkiye’de uzaktan eğitim yoluyla ders veren ilk öğretim üyelerinden biri oldu. Halen, uzaktan eğitim yoluyla ders vermeye devam etmektedir.

  Mustafa Murat İNCEOĞLU, bilgisayar bilimleri konularının uzaktan eğitim sistemlerine uyarlanması, uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması, değişik donanımlar için eğitsel içerik geliştirilmesi ve oyunlaştırma konularıyla ilgilenmektedir.


Projeler

  • 2016 - Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Teknoloji Sınıfı Alt Yapı Projesi

  • 2014 - Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Altyapısı İçin Felaket Durumu Kurtarma Planı

  • 2011 - Mobil Öğrenmenin Böte Öğrencilerinin Eğitimde Bilişim Teknolojileri-I Dersindeki Akademik Başarısına Etkisi: Ege Üniversitesi Örneği

  • 2009 - Eğitim Yazılımlarında Arabirim Olarak Dokunmatik Monitörlerin Kullanılmasının Öğrenme Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması

  • 2007 - Bilgisayara Giriş Ve Algoritmaya Giriş Dersleri İçin Yeniden Kullanılabilir Uzaktan Öğretim Materyali Geliştirimi

  • 2000 - Uzaktan Öğretim Altyapısı Hazırlığı Üzerine Bir Araştırma