mustafainceoglu
Prof.Dr. MUSTAFA MURAT İNCEOĞLU

Yayınlar & EserlerYayınlar & Eserler

SCI, SSCI VE AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Open Courseware-Based Logic Design Course
Balci B., ÇİLOĞLUGİL B. , İNCEOĞLU M. M.
CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, cilt.22, sa.2, ss.515-562, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
Using WebQuest and Wiki Activities in Chemistry Courses: Pre-Service Elementary Teachers' Views and their Motivation to Learn Chemistry
Tepe T., Ilhan N., Inceoglu M. M.
CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, cilt.18, sa.3, ss.899-933, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
Effect of Bayesian Student Modeling on Academic Achievement in Foreign Language Teaching (University Level English Preparatory School Example)
Aslan B. G. , Ozturk O., Inceoglu M. M.
KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.14, sa.3, ss.1160-1168, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
Establishing a K-12 Circuit Design Program
Inceoglu M. M.
IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION, cilt.53, sa.1, ss.152-157, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
MOGRAPH: Mobile graph algorithms library for engineering students
Inceoglu M. M. , Ciloglugil B. , KARABULUT K.
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION, cilt.23, sa.3, ss.499-507, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Reusable learning objects (RLOs) for computer science students
Balci B., Inceoglu M. M.
COMPUTATIONAL SCIENCE AND ITS APPLICATIONS - ICCSA 2006, PT 1, cilt.3980, ss.373-382, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
International standards based information technology courses: A case study from Turkey
Inceoglu M. M.
COMPUTATIONAL SCIENCE AND ITS APPLICATIONS - ICCSA 2005, VOL 4, PROCEEDINGS, cilt.3483, ss.56-61, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
A discrete mathematics package for computer science and engineering students
Inceoglu M. M.
COMPUTATIONAL SCIENCE AND ITS APPLICATIONS - ICCSA 2005, PT 3, cilt.3482, ss.538-546, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
A hybrid genetic algorithm for packing in 3D with deepest bottom left with fill method
KARABULUT K., Inceoglu M. M.
ADVANCES IN INFORMATION SYSTEMS, PROCEEDINGS, cilt.3261, ss.441-450, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
A parallel algorithm for principal nth roots of matrices
KOC C., Inceoglu M. M.
AUTOMATICA, cilt.33, sa.9, ss.1735-1738, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

E-Öğrenme Ortamlarında Oyunlaştırma Kullanımının Öğrenenlerin Akademik Başarısına ve Derse Katılım Durumuna Etkisinin İncelenmesi
TUNGA Y., İNCEOĞLU M. M.
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.339-356, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Mantık Tasarımı Dersi için Açık Uçlu Sorulardan Oluşan Bir Ölçme Aracı Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
BALCI DEMİRCİ B., ÇİLOĞLUGİL B. , İNCEOĞLU M. M.
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.66-95, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Lise Öğrencilerine Bilgisayar Donanımı Öğretimi: Devremi Kuruyorum
ÇİLOĞLUGİL B. , ASLAN B. G. , İNCEOĞLU M. M.
Ege Eğitim Dergisi, cilt.18, ss.266-287, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Çizge Algoritmaları için Bir Mobil Öğrenme Uygulaması
ÇİLOĞLUGİL B. , İNCEOĞLU M. M.
Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, cilt.1, ss.28-41, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Temel Bilgisayar Uygulamaları Dersinde Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi Kullanımı
İNCEOĞLU M. M. , GÖKOVA v.
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.1099-1113, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
“Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Paralel Çözüm Yöntemleri”
Karabulut K., İnceoğlu M. M. , TOKER L.
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.837-841, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Teknoloji Entegrasyonunda Kullanılması
Özkan Y., İnceoğlu M. M.
14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2021, ss.228-231
A Multi-agent Based Adaptive E-Learning System
Çiloğlugil B. , Alatli O. , Inceoğlu M. M. , Erdur R. C.
International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA), Cagliari, İtalya, 13 - 16 Eylül 2021, ss.693-707
Eğitimde Öneri Sistemlerinin Kullanımı
İnceoğlu M. M.
1. Ulusal Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2021, ss.1-10
Industry 4.0 Briefcase: An Innovative Engineering Outreach Project for Professions of the Future
İnceoğlu M. M. , Çiloğlugil B.
The International Conference on Computational Science and Its Applications, Cagliari, İtalya, 1 - 04 Temmuz 2020, ss.1-11
Investigating the Effect of a Mobile Learning Application for Graph Theory Education on Academic Performance
Çiloğlugil B. , İnceoğlu M. M.
The International Conference on Computational Science and Its Applications, Cagliari, İtalya, 1 - 04 Temmuz 2020, ss.1-11
Enhancing Computer Engineering Student’s Learning: Pedagogical Implications for Logic Design Course
BALCI B., ÇİLOĞLUGİL B. , ATMAN USLU N., İNCEOĞLU M. M.
2nd International Instructional Engineering Education Conference, İzmir, Türkiye, 12 - 13 Eylül 2019
Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Veri Bilimi Açısından Değerlendirilmesi
ÇAVDAR E., KARABULUT S., ÖZERTEN K. N. , İNCEOĞLU M. M.
14th International Congress on Educational Administration, İzmir, Türkiye, 02 Mayıs 2019, ss.1
An adaptive e-learning environment architecture based on agents and artifacts metamodel
ÇİLOĞLUGİL B. , İNCEOĞLU M. M.
2018 IEEE 18th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), Mumbai, Hindistan, 9 - 13 Temmuz 2018, ss.72-74
Developing Academic Achievement Test for DYNED Mobile Education Software
KAYAHAN S., İNCEOĞLU M. M.
Education and Learning, Palma De Mallorca, İspanya, 02 Temmuz 2018, ss.3596-3600
INVESTIGATION OF RESEARCH IN THE FIELD OF INFORMATION SECURITY IN TURKEY
ALTUNSABAN C., İNCEOĞLU M. M.
Education and Learning, Palma De Mallorca, İspanya, 02 Temmuz 2018, cilt.1, sa.1, ss.4026-4031
Programlama Öğretimi Konusundaki Çalışmaların İncelenmesi (2013-2018)
EMİRTEKİN E. , POLAN Ş. , GÜLER M. C. , İNCEOĞLU M. M.
12th International Computer & Instructional Technologies Symposium, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018
Learner Modeling With Ontologies Based On Learning Style Models
ÇİLOĞLUGİL B. , İNCEOĞLU M. M.
The 12th International Computer Instructional Technologies Symposium (icits 2018), İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018
A Learner Ontology Based on Learning Style Models for Adaptive E-Learning
ÇİLOĞLUGİL B. , İNCEOĞLU M. M.
18th International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA), Melbourne, Avustralya, 2 - 05 Temmuz 2018, cilt.10961, ss.199-212
A Script Language Designed for A Mobile Learning System on Graph Theory Education
ÇİLOĞLUGİL B. , İNCEOĞLU M. M.
11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), 24 - 26 Mayıs 2017
Representation of Graphs in A Mobile Learning Application for Graph Theory Education
ÇİLOĞLUGİL B. , İNCEOĞLU M. M.
11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017), 24 - 26 Mayıs 2017
The Ethical And Privacy Issues Related To Programming Education Data
ÇİLOĞLUGİL B. , İNCEOĞLU M. M.
5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017), 11 - 13 Ekim 2017
A Review Of The Semantic Representations Of Felder And Silverman Learning Styles Model
ÇİLOĞLUGİL B. , İNCEOĞLU M. M.
5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017), 11 - 13 Ekim 2017
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının (MTOK) Bilişim Alanlarına Öğretmen Atamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İNCEOĞLU M. M. , UZUNBOYLU H., VAROL A., BÜLBÜL H. İ.
5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 11 Ekim 2017 - 13 Ocak 2018
Tasarlanan Sanal Gerçeklik Uygulaması Hakkında Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Görüşleri
İNCEOĞLU M. M. , GÜLER M. C.
5th. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017), 11 - 13 Ekim 2017
Eğitsel Mobil Uygulamaların Tasarım İlkelerinin Öğrenme Üzerine Etkisine Yönelik Görüş Ölçeği
ALTUNSABAN C., SARSAR F. , KIŞLA T. , CEYLAN B. , İNCEOĞLU M. M.
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS 2017), 24 - 26 Mayıs 2017, cilt.1, ss.243-244
Exploiting Agents and Artifacts Metamodel to Provide Abstraction of E-Learning Resources
Ciloglugil B. , Inceoglu M. M.
17th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), Timisoara, Romanya, 3 - 07 Temmuz 2017, ss.74-75
Oyunlaştırma Tasarımı
TUNGA Y., İNCEOĞLU M. M.
3rd. International Conference on New Trends in Education, 27 - 29 Nisan 2016
Dyned Englih For Success Yazılımı İçin Geliştirilen Başarı Testinin Geçerlik ve GüvenirlikÇalışması
KAYAHAN s., İNCEOĞLU M. M.
3rd. International Conference on New Trends in Education, 27 - 29 Nisan 2016
ÇİLOĞLUGİL B. , İNCEOĞLU M. M.
The Third International Conference on New Trends in Education (ICNTE 2016), 26 - 29 Nisan 2016
A Felder and Silverman Learning Styles Model Based Personalization Approach to Recommend Learning Objects
Ciloglugil B. , Inceoglu M. M.
16th International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA), Beijing, Çin, 4 - 07 Temmuz 2016, cilt.9790, ss.386-397
Baris Ozcan Konca Yumlu Mustafa İnceoglu Hatice Parlak Dilek Direnç Eser Y Sozmen Contributions of nonformal education to the students in formal education 47th EUCEN Conference 2015 İstanbul
Özcan B., İnceoğlu M. M. , Yumlu K. , Parlak H. , Direnç D. , Sözmen E.
47th EUCEN Conference. 2015, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 5 - 08 Haziran 2015
Pros and Cons of Vocational and Higher Education from the academics point of view
SÖZMEN E. , İNCEOĞLU M. M. , YUMLU K. , PARLAK H. , KALKAN YILDIRIM H. , ÖZCAN b., et al.
47th EUCEN Meeting, 3 - 05 Haziran 2015
Contributions of nonformal education to the students in formal education
Özcan B., Parlak H. , Yumlu K. , İnceoğlu M. M. , Direnç D. , Kalkan Yıldırım H. , et al.
47th EUCEN Meeting, Oxford, Birleşik Krallık, 3 - 05 Haziran 2015
Üç Boyutlu Görsel Programlama Ortamında Oyun Tasarımı Sürecinin İncelenmesi
TUNGA Y., KIŞLA T. , SARSAR F. , İNCEOĞLU M. M.
2nd International Conference On New Trens In Education “Stem Education: Establishing a Bridge Across Contexts, İzmir, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2015
InvestigatingGame Design Process on 3 D VisualProgramming Environment
TUNGA Y., KIŞLA T. , SARSAR F., İNCEOĞLU M. M.
2nd International Conference on New Trends in Education, 29 - 30 Mayıs 2015
Oyunlaştırma ve Öğrenme
TUNGA Y., İNCEOĞLU M. M.
9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Afyonkarahisar, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.158
Mesleki ve Teknik Eğitimde Büyük Ölçekli Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması: Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Örneği.
MERSİNOĞULLARI O., ARIKAN C. O. , KARASU M. , İNCEOĞLU M. M.
17. Akademik Bilişim Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Şubat 2015, cilt.2, ss.770-777
Mesleki Eğitimde Kapsamlı Bir Uzaktan Eğitim Uygulaması
MERSİNOĞULLARI O., ARIKAN C. O. , KARASU M., İNCEOĞLU M. M.
17. Akademik Bilişim 2015 Konferansı (İNETD), Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Şubat 2015, cilt.1, ss.15
Kişiselleştirilmiş E-Öğrenme Sistemlerinde Öğrenme Biçemi Modellerinin Kullanımı
ÇİLOĞLUGİL B. , İNCEOĞLU M. M.
Akademik Bilişim 2015, Eskişehir, Türkiye, 04 Şubat 2015, ss.1
BÖTE Öğrencilerinin Öğretim Programı Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi
KIŞLA T. , ŞAHİN M. , İNCEOĞLU M. M.
International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2014), Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, ss.286
Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim altyapısı için Felaket Durumu Kurtarma Planı
MERSİNOĞULLARI O., ARIKAN C. O. , İNCEOĞLU M. M.
Ulusal Uzaktan Eğitim ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.1, ss.109-113
Uzaktan Eğitim için Ders Nesnesi Tasarımı Eğitimi
MERSİNOĞULLARI O., AYDIN A., ARIKAN C. O. , İNCEOĞLU M. M.
Akademik bilişim 2012, Uşak, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2012, cilt.1, ss.27
User Modeling for Adaptive E-Learning Systems
Ciloglugil B. , Inceoglu M. M.
12th International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA), Salvador de Bahia, Brezilya, 18 - 21 Haziran 2012, cilt.7335, ss.550-561
Kullanıcı Modellemede Veri Madenciliği Yaklaşımları
ÇİLOĞLUGİL B. , İNCEOĞLU M. M
XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı 2011 (INET-TR 2011), İzmir, Türkiye, 30 Kasım 2011, ss.1
Öğrenme Yönetim Sistemlerinde Adapte Edilebilir Yaklaşımlar
ÇİLOĞLUGİL B. , İNCEOĞLU M. M.
Akademik Bilişim 2011, Malatya, Türkiye, 02 Şubat 2011, ss.1
Developing adaptive and personalized distributed learning systems with semantic web supported multi agent technology
ÇİLOĞLUGİL B. , İNCEOĞLU M. M
10th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2010, Sousse, Tunus, 5 - 07 Temmuz 2010, ss.699-700
Connectivism and Open CourseWare Projects
CEYLAN B. , KESİM M., İNCEOĞLU M. M.
IODL & ICEM 2010, 6 - 08 Ekim 2010, cilt.1, ss.56-57
E-Ögrenme Sistemlerinde Yapay Zeka Tekniklerinin Kullanımı
ÇİLOĞLUGİL B. , İNCEOĞLU M. M.
Akademik Bilişim 2010, Muğla, Türkiye, 10 Şubat 2010, ss.1
Diagnosis of Learning Styles Based on Active/Reflective Dimension of Felder and Silverman's Learning Style Model in a Learning Management System
Diagnosis of Learning Styles Based on Active/Reflective Dimension of Felder and Silverman's Learning Style Model in a Learning Management System
International Conference on Computational Science and Its Applications, Fukuoka, Japonya, 20 - 28 Mart 2010, cilt.6017, ss.544-555
Learning enviroments: Ege University Open Course Ware Project (EUADM)
Ceylan B. , Inceoglu M. M.
2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.4172-4176
Exploring the State of the Art in Adaptive Distributed Learning Environments
Ciloglugil B. , Inceoglu M. M.
International Conference on Computational Science and Its Applications, Fukuoka, Japonya, 20 - 28 Mart 2010, cilt.6017, ss.556-0
Açık Ders Malzemelerine Genel Bir Bakış Ege Üniversitesi Örneği
İNCEOĞLU M. M. , CEYLAN B. , DÖNMEZ O.
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, cilt.1, ss.14
Learning Styles Diagnosis Based on Learner Behaviors in Web Based Learning
Atman N., Inceoglu M. M. , Aslan B. G.
International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2009), Seoul, Güney Kore, 29 Haziran - 02 Temmuz 2009, cilt.5593, ss.900-0
An application of creating and packaging learning objects
CEYLAN B. , Balci B., İNCEOĞLU M. M.
World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.2051-2056
Light-Portal Teknolojisine Dayalı Bir Öğrenme Sistemi Gerçekleştirimi
Karabiberoğlu M., ÇİLOĞLUGİL B. , İNCEOĞLU M. M.
2nd International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2008), İzmir, Türkiye, 16 Nisan 2008, ss.270-279
Materializing learning objects with SCORM specifications
Ceylan B. , Inceoglu M. M.
International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2008), Perugia, İtalya, 30 Haziran - 03 Temmuz 2008, cilt.5072, ss.541-554
A web based tool for novice programmers: Interaction in use
Donmez O. , Inceoglu M. M.
International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2008), Perugia, İtalya, 30 Haziran - 03 Temmuz 2008, cilt.5072, ss.530-540
Computational sciences learning project for pre-university students
Inceoglu M. M. , Aslan B. G.
7th International Conference on Computational Science (ICCS 2007), Beijing, Çin, 27 - 30 Mayıs 2007, cilt.4489, ss.607-0
A comparative study on neural network based soccer result prediction
Aslan B. G. , Inceoglu M. M.
7th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2007), Rio-De-Janeiro, Brezilya, 22 - 24 Ekim 2007, ss.545-0
A web-based learning content design platform and metadata editing
BALCI B., Inceoglu M. M.
37th Annual Frontiers in EducationConference, Wisconsin, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 Ekim 2007, ss.662-667
Machine learning based learner modeling for adaptive web-based learning
ASLAN B. G. , Inceoglu M. M.
International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2007), Kuala-Lumpur, Malezya, 26 - 29 Ağustos 2007, cilt.4705, ss.1133-0
Mobil Öğrenme Ortamlarında Grafik Kullanıcı Arayüz Tasarımı
CEYLAN B. , SARSAR F. , TABANLI G., İNCEOĞLU M. M.
IETC 2006, 19 - 21 Nisan 2006, cilt.1, ss.366-373
Eğitim Teknolojisinin Yeni Yüzü: Mobil Öğrenme
DÖNMEZ O. , GELİBOLU M. F. , İNCEOĞLU M. M.
6th. International Educational Technology Conference, Famagusta, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2006, ss.542-551
Ege Üniversitesi Kampüs Coğrafi Bilgi Sistemi
ÖLGEN M. K. , İNCEOĞLU M. M. , CİNSDİKİCİ M. G. , İKİZ F.
3.Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2004
Avrupa Bilgisayar Kullanım Yeterliliği Sertifikası ECDL akrediteli bir bilgisayar eğitim programının uyarlanması
İnceoğlu M. M. , Ölgen M. K. , Sokullu R. İ. , Kahraman G. , Cinsdikici M. G.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı, ODTU, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Ocak 2002

KİTAP & KİTAP BÖLÜMLERİ

Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi) ve Eğitim
İnceoğlu M. M. (Editör)
Abaküs Yayıncılık, İstanbul, 2020
Eğitimde Simülasyonların Kullanımı
İnceoğlu M. M.
Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi) ve Eğitim, İnceoğlu Mustafa Murat, Editör, Abaküs Yayınevi, İstanbul, ss.123-139, 2020
Endüstri 4.0 ve Eğitim
İNCEOĞLU M. M.
Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi) ve Eğitim, İnceoğlu Mustafa Murat, Editör, Abaküs Yayınevi, İstanbul, ss.3-16, 2020
An Agents and Artifacts Metamodel Based E-Learning Model to Search Learning Resources
ÇİLOĞLUGİL B. , İNCEOĞLU M. M.
Lecture Notes in Computer Science 10404, , Editör, Springer, 2017
II. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Altun E. H. (Editör) , İnceoğlu M. M. (Editör) , Ateş Çobanoğlu A. (Editör).
Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2008
Turbo Pascal 6.0
İNCEOĞLU M. M.
Barış Yayınları, İzmir, 1998
Çözümlü BASIC Problemleri
İNCEOĞLU M. M.
Barış Yayınları, İzmir, 1991