mustafainceoglu
Prof.Dr. MUSTAFA MURAT İNCEOĞLU

Akademik İdari DeneyimAkademik İdari Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR

2011 - Devam Ediyor
Prof.Dr.
Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
2006 - 2011
Doç.Dr.
Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
1998 - 2006
Yrd.Doç.Dr.
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
1988 - 1998
Araştırma Görevlisi
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
1985 - 1985
Araştırmacı
IBM Research Türkiye

AKADEMİ DIŞI DENEYİM

2022 - Devam Ediyor
Denetleme Takımı Üyesi
Kamu Kuruluşu, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu
2008 - 2011
Yönetim Kurulu Üyesi
TÜBİTAK, Ege Üniversitesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

YÖNETİMSEL GÖREVLER

2020 - Devam Ediyor
Fakülte Kurulu Üyesi
Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
2009 - 2018
Bölüm Başkanı
Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
2006 - 2009
Bölüm Başkan Yardımcısı
Ege Üniversitesi, Eğitim Fak., Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

YÖNETİLEN TEZLER

Dijital Oyun Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Teknoloji Entegrasyonu Sürecinde Kullanılması
İnceoğlu M. M. (Danışman)
Y.ÖZKAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2021
Bilgi güvenliğine yönelik öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerinin farkındalıklarının incelenmesi
İnceoğlu M. M. (Danışman)
C.ALTUNSABAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
Dyned mobil yazılımının ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce dersi akademik başarılarına etkisi
İnceoğlu M. M.
S.KAYAHAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
E-öğrenme ortamlarında oyunlaştırma kullanımının öğrenenlerin akademik başarısına ve derse katılım durumuna etkisinin incelenmesi
İnceoğlu M. M.
Y.TUNGA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
Mobil öğrenmenin böte öğrencilerinin eğitimde bilişim teknolojileri-1 dersindeki akademik başarısına etkisi: Ege Üniversitesi örneği
İnceoğlu M. M. (Danışman)
E.YEŞİL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
Kişiselleştirilmiş öğrenmeyi destekleyen bir altyapı tasarımı
İnceoğlu M. M. (Danışman)
B.ÇİLOĞLUGİL(Öğrenci), Doktora, 2015
Genel kimya dersinin webquest ve wiki uygulamaları desteğiyle işlenmesine yönelik öğrenci görüşleri
İnceoğlu M. M. (Danışman)
T.TEPE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
SMS ve Facebook'un İngilizce kelime öğrenmeye katkılarının incelenmesi: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği
İnceoğlu M. M. (Danışman)
O.GAZİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
Temel bilgisayar bilgisi konusunda hazırlanan web destekli eğitim içeriğinin böte öğrencilerinin akademik başarılarına ve bilgi kalıcılığına etkisi: Ege Üniversitesi örneği
İnceoğlu M. M. (Danışman)
E.TOSUN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
Dokunmatik ekran kullanımının öğrencilerin bilgisayar kullanımına ve eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik tutumlarına etkisinin araştırılması
İnceoğlu M. M. (Danışman)
B.AYDEMİR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
Web tabanlı nesne ambarının tasarımı ve öğretimde kullanılması
İnceoğlu M. M. (Danışman)
B.SAĞLAM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
E-öğrenme için öğrenci modellemesine yönelik bir orta katman yapının gerçekleştirilmesi
İnceoğlu M. M. (Danışman)
B.GALİP(Öğrenci), Doktora, 2010
BÖTE Bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin, öğrenme biçemlerinin ve yaratılıcıklarının aralarındaki ilişkilerin incelenmesi; İzmir örneği
İnceoğlu M. M. (Danışman)
A.KOŞAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
Altyapı bağımsız bir öğrenme yönetim sistemi gerçekleştirimi
İnceoğlu M. M. (Danışman)
M.KARABİBEROĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
SmIl öğretimimde uzaktan öğretim yapısının kullanımı
İnceoğlu M. M. (Danışman)
A.B.(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
Algoritma öğretimi için bir görselleştirici geliştirimi
İnceoğlu M. M. (Danışman)
O.DÖNMEZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
Öğrenme nesnelerinin tasarımı ve öğrenme süreçlerinde kullanımının öğrencilerin başarı düzeylerine etkisi ile öğrenme süreçlerine katkıları
İnceoğlu M. M. (Danışman)
B.CEYLAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
Java 3D ile bir bilgisayar destekli eğitim yazılımı geliştirilmesi
İnceoğlu M. M. (Danışman)
M.SEZAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
Web tabanlı uzaktan eğitim ve bir altyapı tasarımı
İnceoğlu M. M. (Danışman)
B.BALCI(Öğrenci), Doktora, 2007
RFID ve SCORM tabanlı, kullanıcı uyumlu mobil öğrenme sistemi gerçekleştirimi
İnceoğlu M. M. (Danışman)
M.KIŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
Mobil çizge öğrenme sistemi gerçekleştirimi
İnceoğlu M. M. (Danışman)
B.ÇİLOĞLUGİL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
Sesli yanıt sistemine dayanan ders anlatım ve öğretim bilgi sisteminin gerçekleştirimi
İnceoğlu M. M. (Danışman)
H.UTKU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
Kalıtsal algoritmalarla optimizasyon
İnceoğlu M. M. (Danışman)
K.KARABULUT(Öğrenci), Doktora, 2004
Bir coğrafi veri madenciliği uygulaması
İnceoğlu M. M. (Danışman)
A.VAHAPLAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
İnternet üzerinde yapılan E-ticarette ödeme sistemlerinde kullanılan güvenlik tekniklerinin incelenmesi
İnceoğlu M. M. (Danışman)
E.KILINÇ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003

VERDİĞİ DERSLER

Yüksek Lisans
Bilgisayar Bilimi Eğitimi ve Algoritmik Düşünme
Lisans
Algoritmaya Giriş
Lisans
Algoritma Tasarımı ve Geliştirme
Lisans
Programlama Dilleri-II
Lisans
İleri Programlama
Lisans
Programlama Dilleri-I
Lisans
İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Lisans
Temel Programlama
Lisans
Öğretmenlik Uygulaması
Lisans
Oyunlaştırma
Lisans
Eğitimde Proje Hazırlama
Lisans
Okul Deneyimi
Lisans
Eğitimde Bilişim Sistemleri
Lisans
İleri Eğitim Teknolojileri

VERDİĞİ KURS VE EĞİTİMLER

2018 - 2018
4. Sanayi Devrimi Farkındalık Eğitimi ve Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı
Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı
Soyuer H. , Yıldız H. , Ötleş S. , İnceoğlu M. M. , Kocamaz M. , Aracıoğlu B. , et al.

EĞİTİM ALTYAPISI BİLGİLERİ

Temmuz 2016
Eğitim Fakültesi 60. Yıl Teknoloji Sınıfı
Laboratuvar
İnceoğlu M. M. , Kışla T.
Mart 2007
Türkiye Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu
Açık Öğretim Merkezi
İnceoğlu M. M.

TASARLANAN PROGRAMLAR

2006 - Devam Ediyor
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Lisans Çift Anadal
İnceoğlu M. M.